W celu zwiększenia siły przetargowej Członków Klubu wobec dostawców Podkarpacki Klub Biznesu powołał "Grupy Zakupowe" dające możliwość prowadzenia systemu wspólnych zakupów. Uzyskiwane z tego tytułu rabaty nie są do osiągnięcia indywidualnie, nawet przez największe firmy. Dzięki temu wszyscy zainteresowani ofertą wspólnych zakupów, zwłaszcza firmy małe i średnie otrzymują bardzo korzystne warunki.

Rozmiar korzyści z Grup Zakupowych niewątpliwie największy jest dla podmiotów małych i średnich. Jednym z założeń działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu jest pomoc słabszym. Nie byłoby to jednak możliwe bez udziału podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku i stosunkowo dużym potencjale. Dzięki temu właśnie "mniejsi" zyskują więcej mając tym samym szansę stać się większymi. Uzyskiwane korzyści nie zawsze mają wymiar wyłącznie finansowy. Bardzo ważny jest aspekt posprzedażowy - jakość obsługi, elastyczne podejście do oczekiwań klienta. Wspólne zakupy dają na tej płaszczyźnie możliwość wywierania większego nacisku na dostawców.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z warunków grup zakupowych Podkarpackiego Klubu Biznesu.Przypominamy, iż mogą Państwo występować w strukturze danej grupy zakupowej zarówno jako Odbiorca, ale również Dostawca asortymentu/ usługi. W grupie siła!

KOORDYNATORZY GRUP ZAKUPOWYCH:

Robert Dankiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Rozwoju, robertdankiewicz@wp.pl

Paulina Wojtowicz-Maryjka - Kierownik Działu Zakupów, tel. kom.: 667 946 304, p.wojtowicz@pkb.net.pl