Grupa zakupowa - EnergiaGrupa zakupowa – Energia powstała w 2009 roku.

Przesłanką przemawiającą za jej utworzeniem były szybko rosnące ceny energii oraz opór środowiska przedsiębiorców przed postępującym wzrostem.  W efekcie z inicjatywy Podkarpackiego Klubu Biznesu wyłoniono nieformalną grupę zainteresowaną zakupem energii na odrębnych warunkach od powszechnie obowiązujących. W imieniu grupy dziesięciu podmiotów opracowano i rozesłano zapytanie ofertowe do wielu sprzedawców energii. Wynegocjowano warunki handlowe, które obok ceny uwzględniały również akceptowalny poziom odchylenia wielkości prognozowanych zużycia energii przez poszczególne podmioty w 2010 roku oraz formę zabezpieczenia transakcji.

W 2010 roku do tej grupy zakupowej należało 18 podmiotów. Obecnie grupa ta liczy 145 firm.

Dostawcą jest Polska Grupa Energetyczna Obrót SA.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do grupy, prosimy o kontakt z Koordynatorami.